Wat is programmatisch toetsen?

Wat is programmatisch toetsen en hoe kun je dit ondersteunen met een digitaal portfolio?

Over Programmatisch Toetsen

Programmatisch toetsen is een manier van opleiden die modulair is opgezet om zo beter aan te sluiten op de (beroeps)praktijk. De laatste jaren is Programmatisch toetsen (Van der Vleuten et al., 2015) binnen het onderwijs sterk in opkomst. Het concept is ontstaan uit situaties waarin het conventionele model van toetsen niet voldoende (meer) blijkt aan te sluiten.

De rol van Leeruitkomsten

In de methodiek van programmatisch toetsen wordt de opleiding onderverdeeld in een aantal leeruitkomsten die directe aansluiting hebben met de beroepspraktijk. Dit zijn beroepstaken en -verantwoordelijkheden die een student in de loop van de opleiding moet beheersen. Hierdoor kan gerichter feedback worden gegeven op de ontwikkeling van de student en kunnen persoonlijke leerdoelen concreter worden geformuleerd.

Leeractiviteiten uit diverse bronnen

Een belangrijk uitgangspunt is dat er een totaalbeeld van de student ontstaat door het geheel aan verschillende losse beoordelingen en overige leeractiviteiten. Alle denkbare beoordelingsmomenten (van praktijksituaties tot kennistoetsen tot peer-feedback) vormen datapunten waaruit de studenten informatie krijgen over waar zij staan in hun leerproces. Als er genoeg van deze verschillende datapunten zijn, ontstaat er een volledig beeld van de student waarop een beslissing kan worden genomen om ECTS toe te kennen.

Een portfolio voor programmatisch toetsen

Een digitaal portfolio waarin leeruitkomsten centraal staan, helpt de student om gericht feedback te verzamelen, de eigen sterke en zwakke punten in kaart te brengen en persoonlijke leerdoelen te stellen. Het helpt de docent om overzicht te bewaren over een grotere groep studenten. Reconcept past de principes van programmatisch toetsen al toe in verschillende opleidingen.

Lees alles over Reconcept Portfolio voor het HBO

Altijd bij de hand met de Reconcept app

Reconcept werkt op grote schermen en tablets. Voor de smartphone is er een handige app met een overzichtelijk dashboard. Daarin zit alles wat je in de dagelijkse praktijk nodig hebt.

Lees meer over de app

Plan een demo in

We helpen organisaties om hun mensen zo flexibel op te leiden als de wereld om hen heen. Dat noemen we skills-based opleiden.

Plan een demo met ons in om te ontdekken wat we voor je kunnen betekenen.

Plan nu een demo in