Het modulaire portfolio voor het Hoger Onderwijs

Reconcept Portfolio is het eerste portfolio dat volledig ontworpen is voor het werken met leeruitkomsten. Het wordt dagelijks gebruikt door meer dan 15.000 studenten en opleiders.

Volledige oplossing voor Programmatisch Toetsen

Reconcept Portfolio biedt alles wat je nodig hebt om programmatisch toetsen in de praktijk te brengen. Aan de hand van diverse meetmomenten wordt ontwikkeling van verschillende kanten belicht. Zo ontstaat er een compleet beeld van de voortgang van de student.

Modulair opgebouwd

Reconcept Portfolio is van de grond af ontworpen voor het onderbouwen en beoordelen van leeruitkomsten op basis van feedback, opdrachten en toetsresultaten. De modules die je wilt gebruiken, kun je per opleiding kiezen zonder het gedoe van maatwerk. Bovendien past elk portfolio zich aan aan de persoonlijke leerreis van de student.

Lees meer over modules

Een overzicht van alle modules

Reconcept Portfolio is modulair opgebouwd en kan voor elke opleiding passend worden ingericht.
Lees meer over onze modulaire opbouw

Leeruitkomsten
Beoordeel leeruitkomsten met een stevige onderbouwing.
Opdrachten
Volg de voortgang van opdrachten van begin tot eind.
Toetsresultaten
Maak overzichten van toetsresultaten en cijfers.
Feedback
Verzamel feedback van opleiders en medestudenten.
Leerdoelen
Stel persoonlijke leerdoelen op en laat je ontwikkeling zien.
Stages
Vul je stageschema in en betrek externe begeleiders bij het portfolio.
Gesprekken
Leg voortgangs- en andere gesprekken vast in je portfolio.
360-graden feedback
Zet gemakkelijk een 360-gradenbeoordeling uit.
Showcase Portfolio
Laat je belangrijkste producten zien in een speciale showcase.

Meer dan 60 opleidingsinstellingen vertrouwen op Reconcept

Altijd bij de hand met de Reconcept app

Reconcept werkt op grote schermen en tablets. Voor de smartphone is er een handige app met een overzichtelijk dashboard. Daarin zit alles wat je in de dagelijkse praktijk nodig hebt.

Lees meer over de app

Houd overzicht met managementinformatie

Reconcept Portfolio heeft uitgebreide overzichten voor docenten, praktijkopleiders, opleidingscoördinatoren en IT-beheerders. Zo houd je eenvoudig grip op grote groepen studenten en op de kwaliteit van de opleiding(en).

Lees meer over managementinformatie

Snel inzicht in de ontwikkeling van de student

In Reconcept zijn studenten gemakkelijk te volgen. De ontwikkeling is grafisch weergegeven en er kan worden ingezoomd op individuele studenten. Alle bewijsvoering in het portfolio kan gekoppeld worden aan leeruitkomsten. Zo maakt de student zijn vaardigheden aantoonbaar. De opleider ziet in één oogopslag de ontwikkeling en kan zo een onderbouwd oordeel geven.

Verzamel feedback

In Reconcept kan elke student feedback gevraagd en ongevraagd feedback krijgen van begeleiders en medestudenten, waarbij leeruitkomsten of andere (soft) skills centraal staan. Daarnaast biedt Reconcept een uitgebreide 360-gradenfeedbackmodule waarmee in één keer feedback van meerdere personen verzameld kan worden.

Volg de voortgang van opdrachten

Als opleider kun je opdrachten klaarzetten met duidelijke eisen en deadlines. Opleiders kunnen laagdrempelig feedback geven of door middel van een rubric een gestructureerde beoordeling geven.

Kies voor een gebruiksvriendelijk portfolio

Het is een verademing. Een positieve ontwikkeling in de manier waarop ik studenten begeleid. Er is een duidelijke lijn waardoor je alles wat je hoort te bespreken voor je hebt. Je merkt bij de opleidingsgroep meer enthousiasme voor het geven van feedback omdat het eenvoudiger is. De app is fijn!

Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Uit de evaluatie na een jaar gebruik door de opleiding tot Neuroloog

Het portfolio blijft van de student

Reconcept Portfolio is ontworpen rondom de individuele student. Dat betekent dat deze de eigenaar is van de inhoud en deze ook na de opleiding kan blijven gebruiken. Zo biedt het de basis voor een leven lang leren.

Profiteer van onze slimme integraties

Reconcept is bereikbaar via Single Sign-On en kan gekoppeld worden met alle relevante systemen om het portfolio nog completer te maken.

Meer weten?

Reconcept Portfolio is breed toepasbaar. Plan een demonstratie om te zien wat de mogelijkheden zijn. Laat hier je gegevens achter, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op: