Het complete portfoliosysteem voor het Hoger Onderwijs

In Reconcept Portfolio worden leeruitkomsten en competenties centraal gesteld en geven we opleidingsinstellingen alle tools om deze continu te kunnen toetsen en valideren.

Het wordt dagelijks gebruikt door meer dan 25.000 studenten en docenten in heel Nederland.

Deze hogescholen zetten Reconcept al in

Laat vakoverstijgend voortgang zien

In Reconcept laten studenten ontwikkeling zien van hun competenties door verschillende leeractiviteiten in het portfolio te verzamelen. Deze kunnen vakoverstijgend worden gekoppeld aan de leeruitkomsten van de opleiding.

Op deze manier kan de student de eigen ontwikkeling vakoverstijgend laten zien en ontstaat een compleet beeld van de voortgang over de gehele opleiding.

Reconcept ❤️ programmatisch toetsen

Steeds meer opleidingen passen de principes van programmatisch toetsen toe. Reconcept is van de grond af ontworpen om opleiden op deze manier mogelijk te maken!

Lees meer over Programmatisch Toetsen

Verzamel leeractiviteiten uit diverse bronnen

Reconcept geeft student en docent de vrijheid om verschillende soorten leeractiviteiten aan het portfolio toe te voegen om een volledig beeld te vormen.

Leeractiviteiten kunnen direct in Reconcept aangemaakt worden of uit het LMS automatisch in portfolio's geschreven worden. Denk aan:

  • Feedback en reflectie
  • Opdrachten en producten
  • Toetsresultaten
  • Gespreksverslagen
  • Video en audio
  • PDF, Word en alle andere soorten bijlagen

Beoordeel en valideer laagdrempelig

In Reconcept kun je laagdrempelig feedback geven op alle leeractiviteiten en deze valideren. Je kunt hiervoor eigen rubrics gebruiken of instrumenten gebruiken die de opleiding alvast beschikbaar stelt. Als docent ben je vrij om de vorm te kiezen die past bij de opleiding en bij de leeractiviteit. Het geheel aan leeractiviteiten vormt de bewijsvoering om formele beslissing te kunnen nemen over de ontwikkeling van leeruitkomsten.

Koppel Reconcept met je LMS

Reconcept is beschikbaar via Single Sign-On en kan via de LTI-standaard gekoppeld worden aan elk gangbaar LMS. Zo kunnen cijfers, opdrachten en andere activiteiten uit het LMS naar Reconcept worden geschreven, en kunnen collecties van leeractiviteiten vanuit Reconcept ter beoordeling aangeboden worden in het LMS.

Lees meer over integraties

Geef aandacht waar dat het meest nodig is

In Reconcept zijn studenten gemakkelijk te volgen. De ontwikkeling is grafisch weergegeven en er kan worden ingezoomd op zowel groepen als individuele studenten.

Lees meer over managementinformatie

Overige mogelijkheden

Persoonlijke leerdoelen Persoonlijke leerdoelen bieden de mogelijkheid om leerdoelen op te stellen en voortgang hierop inzichtelijk te maken.
Showcaseportfolio Het showcaseportfolio geeft de student de mogelijkheid om een selectie aan leeractiviteiten op een aantrekkelijke manier te presenteren.
Collecties & Portfolio-assessment De student kan collecties samenstellen van leeractiviteiten om hier een beoordeling over te vragen. Een portfolio-assessment kan worden gebruikt wanneer het portfolio formeel beoordeeld moet worden. Het is ook mogelijk om een collectie ter beoordeling aan te bieden via de koppeling met het LMS.
Onderwijsperiodes & Stages Het mogelijk om verschillende onderwijs- en stageperiodes in te richten en hier interne en externe begeleiders bij te betrekken.
Gesprekken Docenten, coaches en andere begeleiders kunnen gesprekken met de student gemakkelijk vastleggen.
360-gradenfeedback De student de mogelijkheid om onder meerdere respondenten een gestructureerde feedbackronde uit te zetten.

Integreer Reconcept in je ICT-landschap

Reconcept is bereikbaar via Single Sign-On en kan gekoppeld worden met alle relevante systemen om het portfolio nog completer te maken.

Plan een demo in

We helpen organisaties om hun mensen zo flexibel op te leiden als de wereld om hen heen. Dat noemen we skills-based opleiden.

Plan een demo met ons in om te ontdekken wat we voor je kunnen betekenen.

Plan nu een demo in