Maak de kwaliteitscyclus concreet in ons overzichtelijke kwaliteitsdashboard voor medische vervolgopleidingen

Als opleider draag je elke dag zorg voor de kwaliteit van de opleiding tot medisch specialist. Maar hoe houd je het overzicht over lopende ontwikkelpunten en blijf je scherp op de verschillende facetten van de opleiding? Het Kwaliteitsdashboard biedt alle handvatten voor individuele opleidingen en de COC om het landelijk geldende Kwaliteitskader concreet te maken.

Ontwikkeld in samenwerking met

Sluit aan op het Kwaliteitskader van de Federatie Medisch Specialisten

Het Kwaliteitsdashboard volgt de indeling van het Kwaliteitskader van de FMS en biedt handige verwijzingen naar de inhoud. Het Kwaliteitsdashboard maakt het Kwaliteitskader praktisch uitvoerbaar.

In het Kaderbesluit van het CGS is vastgelegd dat opleidingsorganisaties een interne kwaliteitscyclus moeten hebben om de kwaliteit van de opleidingen te monitoren en voortdurend te verbeteren.

Federatie Medisch Specialisten
Quote van de website medischevervolgopleidingen.nl

Plan-Do-Check-Act

In het Kwaliteitsdashboard geeft elke opleiding zijn eigen Kwaliteitscyclus vorm volgens de bekende PDCA-cyclus. Elk ontwikkelpunt doorloopt de fases Plan, Do, Check en Act tot het is afgerond.

Door aan een ontwikkelpunt een gewicht te hangen, kan worden aangegeven hoe belangrijk het is voor de kwaliteit van de opleiding. We vinden het belangrijk dat het Kwaliteitsdashboard een positief instrument is. Daarom is het mogelijk om ook aan te geven wat de ambities en sterke punten van de opleiding zijn.

Plan evaluaties en verzamel resultaten

In het Kwaliteitsdashboard heeft elke opleiding plek om verzamelde meetresultaten en rapportages een plek te geven. Denk hierbij aan resultaten van evaluaties zoals de SPEED en rapportages van (proef)visitaties. In het Kwaliteitsdashboard kunnen resultaten eenvoudig uitgewerkt worden tot concrete ontwikkelpunten.

Ook kun je in het Kwaliteitsdashboard toekomstige gebeurtenissen plannen en voorbereiden. Zo kun je bijvoorbeeld met je collega's toe werken naar een visitatie door middel van concrete taken.

Geschikt voor de individuele opleiding, de instelling en de regio

Het Kwaliteitsdashboard kan worden ingezet op verschillende niveaus.

De individuele opleiding kan het Kwaliteitsdashboard gebruiken om de ontwikkelpunten van de afdeling op een gestructureerde manier bij te houden.

In de opleidinginstelling kan het Kwaliteitsdashboard breed worden ingezet, zodat opleidingen van elkaars sterke punten kunnen leren. Opleidingen kunnen zelf kiezen of hun sterke en te ontwikkelen domeinen zichtbaar zijn voor andere opleidingen zonder dat deze gevoelige details kunnen inzien.

In de OOR is het Kwaliteitsdashboard bruikbaar voor de regionale visitatie. Opleidingen binnen de regio kunnen zelf kiezen of ze hun sterke en te ontwikkelen domeinen willen delen met andere opleidingsinstellingen.

Betrek AIOS en stafleden

In het Kwaliteitsdashboard kun je onbeperkt collega's betrekken. Per ontwikkelpunt kunnen betrokken personen worden aangewezen, zodat je taken kunt verdelen. Alle acties worden bijgehouden in de geschiedenis van het ontwikkelpunt. Zo documenteer je gezamenlijk de kwaliteitscyclus en hoef je bij een visitatie alleen het Kwaliteitsdashboard te laten zien om aan te tonen dat de kwaliteitszorg op orde is.

Werkt samen met Reconcept Portfolio

Maakt de opleiding gebruik van Reconcept Portfolio? Dan wordt het Kwaliteitsdashboard bereikbaar vanuit de bekende Reconcept-omgeving.

Gebruik je een ander portfolio voor de vervolgopleiding? Geen probleem! Het Kwaliteitsdashboard kan helemaal onafhankelijk van ons portfolio gebruikt worden.

Houd me op de hoogte!

Het Kwaliteitsdashboard komt medio 2021 beschikbaar. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en te zijner tijd een uitnodiging ontvangen voor een live demonstratie, laat dan hier uw e-mailadres achter.