Kwaliteit en visitatie

Grip op kwaliteit

Inzicht en kwaliteit gaan hand in hand

Onze portfolio’s zijn ontworpen om informatie te kunnen delen met directe collega’s. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om binnen uw afdeling de bekwaamheden van aios en anios in te zien. Daarbij heeft de arts altijd het laatste woord over wie inzicht krijgt. Een transparante cultuur draagt bij aan kwaliteit.

Handige dashboards

Overzichtelijke dashboards op afdelings- en ziekenhuisniveau geven de juiste managementinformatie op het juiste moment.
https:// portfolio.reconcept.nl

Klaar voor de visitatie

Onze handige apps worden bij visitaties door onder andere het NIAZ geroemd. Hoe weet u als arts welke handelingen u aan uw collega kunt overlaten? Het antwoord is meteen duidelijk.

IFMS en herregistratie

Reconcept biedt alle nodige tools om te voldoen aan de eisen van IFMS en de herregistratie voor specialisten. Ga naar de pagina over specialisten om meer te lezen.