Eerder Verworven Competenties aantoonbaar maken
is winst voor iedereen

Lees meer

ANIOS-portfolio

Deelnemende ziekenhuizen

Een kickstart voor de opleiding

In de opleiding van AIOS is het al jaren gebruikelijk om een portfolio bij te houden. Daarin verzamelt de arts in opleiding feedback en bewijs van zijn of haar competenties. Steeds vaker sorteren ook ANIOS al voor op hun opleiding door relevante werkervaring op te doen.

Maar vaak weten ANIOS niet hoe ze die kunnen vastleggen, blijkt uit dit onderzoek dat ik deed, gepubliceerd door De Jonge Specialist.

Om dit aan te moedigen en te ondersteunen ontwikkelen we met het Medisch Centrum Leeuwarden een portfolio voor de ANIOS.

Transparantie op de afdeling

Het portfolio helpt niet alleen de ANIOS in zijn eigen ontwikkeling, maar schept ook transparantie op de afdeling. Het ziekenhuis kan bij een visitatie meteen aantonen dat er zicht is op de bekwaamheden van zorgverleners.

Het portfolio is bovendien overdraagbaar naar andere klinieken. De ANIOS kan het met zich meenemen en verder bouwen aan zijn dossier. Bovendien dient het als argumentatie voor eventuele vrijstellingen in de vervolgopleiding.

Een gebruiksvriendelijk portfolio

De kern van het portfolio bestaat uit een webomgeving en een gebruiksvriendelijke app, waarmee heel snel feedback kan worden verzameld in de dagelijkse praktijk.

Het portfolio sluit bovendien naadloos aan op ons opleidingsportfolio voor onder andere Longartsen, KNO-artsen, Neurologen en Internisten.

Meer informatie?

Het portfolio voor ANIOS is ook beschikbaar voor uw kliniek. We komen het graag een keer laten zien.

Neem contact met mij op via jurgen@reconcept.nl of bel 050 - 211 24 86.

Ga naar de productpagina